De nieuwe alles-in-1-school

We zijn op dit moment samen met de gemeente Amsterdam aan het onderzoeken hoe we een nieuwe school met een vernieuwend onderwijsconcept kunnen gaan maken samen met de Narcis Queridoschool. Het ziet er nu (situatie maart 2018) naar uit dat de gemeente mee wil werken aan het bouwen van een nieuw of volledig vernieuwd schoolgebouw aan de Jan de Haenstraat (de huidige locatie van de Narcis Queridoschool).

Wij zien hierin mogelijkheden om de huidige kracht van De Roos verder uit te bouwen en een (ver)nieuw(d) gebouw hierop te ontwerpen en in te richten. Het duurt nog zeker tot de start van het schooljaar 2021-2022 voordat deze nieuwe 'alles-in-1-school' (van 0-12 jaar) er daadwerkelijk is. De directeur van De Roos is de projectleider en beoogd directeur voor deze nieuwe school.

Ouders & teamleden van beide scholen zijn uitgenodigd actief mee te denken over deze nieuwe schoolplannen en deel te nemen in zogenoemde klankbordgroepen.

Via speciale nieuwsbrieven gaan we de ouders ook op de hoogte houden van het proces. Als u deze 'nieuwe school' nieuwsbrieven ook wilt ontvangen, laat dit dan weten via: onzenieuweschool@obs-deroos.nl.

De nieuwsbrieven:

Bij het menu downloads op deze website kunt u ook een aantal nieuwsbrieven & verslagen terugvinden m.b.t. de informatie die tot op heden met de huidige ouders van onze basisschool is gedeeld rondom deze nieuwe plannen.